Referencje wydane przez KTS ELPOM z siedzibą w Nadarzynie

Referencje zawierają potwierdzenie fachowości ekipy budowlanej z firmy bHb. Prace miały duży stopien trudności.