P&T HUFGARD POLSKA Sp. z o.o.

List rekomendacyjny zawiera potwierdzenie przeszkolenia ekipy pracowników firmy bHb Bogdan Hłasko oraz zastosowania materiałów do uszczelnień.