Potwierdzenie o współpracy między firmami Remmers i bHb Bogdan Hłasko

Pan Bogdan Hłasko cały czas pogłębia swoją wiedzę oraz doświadczenie w zakresie zastosowań materiałów REMMERS poprzez szkolenia prowadzone przez firmę REMMERS.