IMG_4089

Urządzenie mikrofalowe

Przez lata praktykowaliśmy różne sposoby osuszania murów, jednak najskuteczniejszym sposobem jest Metoda Mikrofalowa, która zyskała pełne poparcie i aprobatę mykologów, bakteriologów i konserwatorów zabytków.

Łączymy metodę mikrofalową z metodą sorpcyjną.

Jak to działa?
Urządzenie mikrofalowe wytwarza zawężone wiązki fal w ściśle określonym kierunku /działają jednokierunkowo/.
Urządzenie pracuje w oparciu o zastosowanie energii wysokiej częstotliwości wytwarzanej przez magnetrony.
Fale te zostały już w latach 50-tych przebadane przez ośrodki naukowe w byłym Związku Republik Radzieckich, Francji, Anglii i Polsce.

Mikrofalami można oddziaływać na różne materiały, a kontrola nad ich wpływem pozwala uniknąć negatywnego oddziaływania na człowieka. Stosowana energia, co zostało jednoznacznie dowiedzione w wyniku przeprowadzonych prac badawczych, jest wyjątkowo niszczycielska dla wszelkich żywych organizmów. Tak więc, materiał poddany działaniu urządzenia jest nie tylko osuszany, ale również likwidowane są w jego obrębie wszelkie formy życia. Mikroorganizmy giną w wyniku silnego nagrzewania się ich ciał do wysokich temperatur, spowodowanych tarciem cząsteczek wody znajdujących się w ich organizmach. Skutkiem tego jest ich pełna neutralizacja.