IMG_4089

UrzAi??dzenie mikrofalowe

Przez lata praktykowaliAi??my rA?A?ne sposoby osuszania murA?w, jednak najskuteczniejszym sposobem jest Metoda Mikrofalowa, ktA?ra zyskaAi??a peAi??ne poparcie i aprobatAi?? mykologA?w, bakteriologA?w i konserwatorA?w zabytkA?w.

A?Ai??czymy metodAi?? order cialis phone. mikrofalowAi?? z metodAi?? sorpcyjnAi??.

Jak to dziaAi??a?
UrzAi??dzenie mikrofalowe wytwarza zawAi??A?one wiAi??zki fal w Ai??ciAi??le okreAi??lonym kierunku /dziaAi??ajAi?? jednokierunkowo/.
UrzAi??dzenie pracuje w oparciu o zastosowanie energii wysokiej czAi??stotliwoAi??ci wytwarzanej przez magnetrony.
Fale te zostaAi??y juA? w latach 50-tych przebadane przez oAi??rodki naukowe w byAi??ym ZwiAi??zku Republik Radzieckich, Francji, Anglii i Polsce.

Mikrofalami moA?na oddziaAi??ywaAi?? na rA?A?ne materiaAi??y, a kontrola nad ich wpAi??ywem pozwala uniknAi??Ai?? negatywnego oddziaAi??ywania na czAi??owieka. Stosowana energia, co zostaAi??o jednoznacznie dowiedzione w wyniku przeprowadzonych prac badawczych, jest wyjAi??tkowo niszczycielska dla wszelkich A?ywych organizmA?w. Tak wiAi??c, materiaAi?? poddany dziaAi??aniu urzAi??dzenia jest nie tylko osuszany, ale rA?wnieA? likwidowane sAi?? w jego obrAi??bie wszelkie formy safe cialis online. A?ycia. Mikroorganizmy ginAi?? w wyniku silnego nagrzewania siAi?? ich ciaAi?? do wysokich temperatur, spowodowanych tarciem czAi??steczek wody znajdujAi??cych siAi?? w ich organizmach. Skutkiem tego jest ich peAi??na neutralizacja.