uszczNasza firma uszczelnia płyty denne i ściany szczelinowe za pomocą następujących metod:

  • profilem pęczniejącym (ADEKA itp.)
  • wężami iniekcyjnymi
  • materiałem np. PENETRON, Xypex
  • blachą (Pentoflex – kauczuk lub Fradiflex – bentonit)
  • taśmą dylatacyjną (SIKA, Tricoma, PCV)

Każda z tych metod uszczelnia przerwy roboczych, dylatacje itp. przed napierającą wodą.