Na obiekcie BUW przy ul. Dobrej w Warszawie wykonano:

- wzmocnienie rampy zjazdowej  (iniekcje, nadbeton, taśmy węglowe, posadzka żywiczna – w technologii  SIKA)

- iniekcja pozioma murów ceglanych – ściany nośne budynku (technologia firmy Remmers)