Rozbudowa i adaptacja budynku na cele obiektu użyteczności publicznej i kultu religijnego z pomocniczą funkcją mieszkaniową.

Firma bHb wykonała:

  • Izolację poziomą na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych posadowionych na gruncie
  • Izolację kurtynową iniekcyjną