Prace izolacji poziomej oraz strukturalnej w ramach remontu budynku dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego.