Wykonanie na terenie obiektu szeregu prac uszczelnieniowych -  iniekcyjnych.