Centrum Edukacji Historycznej w zabytkowym gmachu PAST-y przy ul. Zielnej w Warszawie -  izolacja pozioma w technologii Remmers na wszystkich murach piwnicznych.

Prace wykonane w roku 2005.