Wykonanie posadzki metakrylowej na zjeździe do garażu budynku Helion, ul. Cybernetyki 7, Warszawa.

  • frezowanie posadzki
  • naprawa spękań
  • wykonanie posadzki
  • oznakowania poziome