Firma bHb wykonała naprawę posadzki w hali magazynowej przy ul. Modularnej 17 w Warszawie

- frezowanie

- wyrównanie masą mineralną

- dylatacje