Obiekty państwowe – prace izolacyjne, uszczelnieniowo iniekcyjne, wzmocnieniowe oraz rewitalizacyjne murów.