• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o. – Oczyszczalnia ścieków Żyrardów – około 400 mb. iniekcji
 • Pekao SA I Oddział w Żyrardowie – pełny zakres (iniekcje, izolacje)
 • Bank PKO SA ul. Czackiego 2 (izolacja pozioma)
 • Wojskowa Akademia Techniczna – iniekcje wzmacniające, izolacje
 • Hotel Gromada – iniekcje uszczelniające
 • PIA Piasecki – wiele obiektów w konstrukcji żel-bet – około 1700 mb. (iniekcje uszczelniające)
 • PTK CENTERTEL – prace wykonywane ciągle od 1995r. (iniekcje, izolacje)
 • Pepsi-Cola Zakład produkcyjny w Michrowie – współpraca od 1998r.
 • STRABAG – firma budowlana – wiele prac w konstrukcjach żel-bet w Warszawie
 • BIURO GOSPODARCZO – TECHNICZNE  – specjalistyczne prace izolacyjne – renowacyjne
 • Garaże podziemne w różnych osiedlach Warszawy i kraju (iniekcje uszczelniające)
 • Warszawa Port Lotniczy – garaże – uszczelnianie iniekcyjne – „Warbud”.
 • BUD GAZ Warszawa ul. Kasprzaka 25 – gazownia – wzmacnianie – naprawa rys w murze ceglanym w technologii HELIBAR
 • Warszawa i okolice – garaże wielokondygnacyjne w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej- wiele prac uszczelnieniowych metodami iniekcyjnymi.
 • Warszawa ul.Warecka – Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych włóknami węglowymi
 • Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych – wzmacnianie konstrukcji żelbetowych – iniekcje z żywic epoksydowych
 • Biblioteka Uniwersytecka Warszawa – iniekcja pozioma murów ceglanych – ściany nośne budynku (technologia firmy Remmers) – 2006
 • Agora S.A. -  Warszawa – Porr-Polska (Agora) – prace uszczelnieniowe – iniekcyjnie konstrukcje żelbet
 • Kaskada – Warszawa – iniekcyjne uszczelnienia stropów i ścian w biurowcu KASKADA
 • Iniekcyjne uszczelnienia dla HB-6 w stacji VOLVO
 • Konstancin Pensjonat – naprawy żelbetu
 • Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o.o. Sp.komandytowa  – uszczelnienie zbiornika p. poż. Janki Hellmann pełna technologia – SIKA, WEBAC
 • Biblioteka Uniwersytecka Warszawa – wzmocnienie rampy zjazdowej  (iniekcje, nadbeton, taśmy węglowe, posadzka żywiczna – SIKA)
 • Miejski Zakład Komunalny Stalowa Wola – uszczelnienie iniekcyjne rys na ścianach zbiornika wody pitnej
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  Warszawa:
  • izolacje w technologii Remmers
  • osuszanie murów ceglanych w piwnicach
 • Wykonanie izolacji na ścianach w pomieszczeniach w piwnicy budynku.
 • Willa Podkowa Leśna i Willa Milanówek – izolacje w technologiach Remmers
 • Quad/Graphics Europe Sp. z o. o. Drukarnia Wyszków (Quad/Winkowski) Wyszków – iniekcyjne wypełnienie pustek pod posadzką w hali drukarni
 • Oczyszczalnia ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Ochrona Środowiska Grodzisk Mazowiecki -montaż włókien węglowych pod stropem zbiornika żelebetonowego w Oczyszczalni Ścieków w Grodzisku Mazowieckim(2008)
  • wzmacnianie stropu żelbet lamellami
  • izolacja zbiornika żelbet w technologii SIKA
  • remont zbiorników – materiałami SIKA
  • izolacja zbiorników – materiałem SIKA Poxitar
  • naprawa WKF – materiałami Hydrostop
  • iniekcje – materiałami WEBAC
 • Osuszanie murów ceglanych izolacje poziome w obiektach prywatnych wzmocnienie stropu żelbet budynku IPN – włóknami węglowymi
 • BUD-MAT Dąbrowa Górnicza ul. Budowlanych 10 – iniekcja wzmacniająca pod posadzkę technologią MC-Bauchemie
 • Wólka ul. Topolowa 52 05-084 Zaborów gm Leszno – iniekcja w pomieszczeniu klubowym, piwnicy i podbasenie, salonie, kotłowni i przy basenie, izolacja rury  materiałami Remmers i WEBAC
 • Multikino Bydgoszcz – iniekcje – ściana przy rampie.
 • Rakszawa k. Rzeszowa – prace przy zbiorniku wody pitnej – technologia WEBAC
 • Zakład DITNER Kozietuły Nowe 66J – uszczelnienie iniekcyjne zbiornika żelbetowego MAB
 • CITY GATE  Warszawa – prace uszczelnieniowe na styku ś›ciany szczelinowej z płytą… denną… oraz rysy na pł‚ycie dennej
 • „Rondo Dmowskiego” W-wa – kompleksowe uszczelnienie – iniekcyjne
 • Elektrownia „Kozienice” SA Świerże Górne, Kozienice – wykonanie uszczelnień mazutowni, wywrotnic i tunelu kablowego (2010)
 • Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” Warszawa – uszczelnienie przecieków ścian szczelinowych w tunelu pod rondem w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie (2010)
 • Garaże podziemne – uszczelnianie stropów żelbet
 • Multikino Gdańsk Al. Zwycięstwa 14 - iniekcja stropu oraz naprawy kanałów
 • SGGW Warszawa – izolacja pozioma systemem Remmers
 • BARTEX Sp. z o.o. Pasłęk - iniekcyjne wypełnienie pustek pod posadzką
 • Warszawa ul. Chodkiewicza 8 – wykonanie iniekcji w pomieszczeniach w garażu, likwidacja podciągania kapilarnego, malowanie posadzki w hali garażowej (system S)
 • The Park ul. Krakowiaków 50 Warszawa – wykonanie uszczelnienia szczeliny za pomocą iniekcji
 • ul. Rodziny Połanieckich 27 i 29 Warszawa – iniekcja oraz prace uszczelnieniowe wraz z przemalowaniem
 • Wiśniowy Business Park ul. 1 Sierpnia – Budynek C i D – prace iniekcyjne
 • Przedszkole ul. Kalatówki 24 Warszawa – prace osuszeniowe – neutralizacja grzybów i pleśni, wymiana tynków – iniekcja – technologia Remmers
 • ul. Obserwatorów 7 w Warszawie - wykonanie izolacji poziomej poprzez iniekcję na materiałach firmy Remmers, neutralizacja grzybów urządzeniem mikrofalowym