Firma bHb wykonała uszczelnienia przecieków w garażach Budynku E

- dylatacji przy słupach

- przy rurach itp.