Prace obejmowały wykonanie w mieszkaniach lokatorów:

  • Izolacji poziomej (przepony) od wewnątrz metodą iniekcji niskociśnieniowej
  • Izolacji strukturalnej -> wykonanie 56-64 otworów/m2, fi10) na ścianie graniczącej z gruntem oraz przy ścianie z oknem