Prace izolacyjne zbiornika w technologii firmy MAPEI.