14
mar
Szkolenie Formatiq i KEMA 07.03.2014r.

W dniu 07.03.2014r. w siedzibie firmy bHb odbyło się szkolenie prowadzone przez firmę FORMATIQ Sp. z o.o. przy współpracy z firmą KEMA Puconci d. d. o.

Szkolenie obejmowało teorię i praktykę z zakresu:
- wykonywania posadzek przemysłowych – epoksydowych i poliuretanowych,
- renowacje, reprofilacje, zabezpieczenia i naprawy konstrukcji betonowych,
- hydroizolacje i zabezpieczanie przeciwwodne obiektów budowlanych,
-posadzki samorozlewne.

Na zakończenie seminarium każdy uczestnik otrzymał certyfikat.