14
mar
Szkolenie Formatiq i KEMA 07.03.2014r.

W dniu 07.03.2014r. w siedzibie firmy bHb odbyAi??o siAi?? szkolenie prowadzone przez firmAi?? FORMATIQ Sp. z o.o. przy wspA?Ai??pracy the best worldwide pharmacy shop. z firmAi?? KEMA Puconci d. d. o.

Szkolenie obejmowaAi??o teoriAi?? i praktykAi?? z zakresu:
- wykonywania posadzek przemysAi??owych – epoksydowych i poliuretanowych,
- renowacje, reprofilacje, zabezpieczenia i naprawy konstrukcji betonowych,
- hydroizolacje i zabezpieczanie przeciwwodne obiektA?w budowlanych,
-posadzki samorozlewne.

Na zakoAi??czenie seminarium kaA?dy uczestnik otrzymaAi?? certyfikat.